Darmowa dostawa
Dla zamówień powyżej 499 zł na terenie kraju.
 
Szybka wysyłka
Wysyłamy kurierem tego samego dnia
 
Obsługa klienta
Czekamy na Twoje pytania

Kategorie

Promocje

Na blogu

Zwroty i reklamacje

Informujemy, że reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Morapel Sp. z o.o  Świdnik 170, 34-606 Łukowica
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@morapel.pl

W opisie reklamacji powinny znaleźć się informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady; żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz dane kontaktowe składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Termin rozpatrzenia reklamacji to maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Klient jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Morapel Sp. z o.o. Sp. K. Świdnik 170, 34-606 Łukowica. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

Konsument posiada liczne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które zostały opisane w punkcie 7 Regulaminu Sklepu Internetowego.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Morapel Sp. z o.o. Sp. K. Świdnik 170, 34-606 Łukowica.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@morapel.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz w formie pliku PDF do pobrania: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

     

Pełną treść zasad zwrotów i reklamacji określają punkty Regulaminu Sklepu Internetowego:

6. Reklamacja produktu

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

8. Prawo do odstąpienia od umowy